Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X nv ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de VSO is niet geregeld dat de EBIT mede de bedoelde kostencomponenten omvat.

X nv sluit een VSO met de inspecteur omdat zij zekerheid wenst over de voorwaarden en de toe te passen methodiek in verband met de innovatiebox. Daarbij doet zij afstand van haar recht op bezwaar en beroep ter zake van de in de overeenkomst over de toepassing van de innovatiebox geregelde onderwerpen. X nv maakt bezwaar tegen de aan haar opgelegde VPB-aanslag 2018. Het bezwaar betreft bepaalde kostencomponenten en of deze al dan niet terecht in de operationele winst (de EBIT) zijn betrokken. De inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk omdat X nv afstand heeft gedaan van haar recht om in bezwaar en beroep te komen over in de VSO geregelde onderwerpen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X nv ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de VSO is niet geregeld dat de EBIT mede de bedoelde kostencomponenten omvat. Van belang is dat de operationele winst of EBIT geen in de Wet VPB 1969 vastgelegde begrippen zijn en dat deze begrippen ook in de VSO niet nader zijn omschreven. Dit onderwerp is dan niet geregeld in de VSO. X nv heeft dan niet uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht van bezwaar en beroep met betrekking tot de vraag welke kostencomponenten tot de EBIT behoren. De rechtbank wijst de zaak terug naar de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 12 januari

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen