Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het loonbeslag niet in mindering komt op de totaal ontvangen pensioenuitkeringen voor toepassing van het verdrag met Duitsland.

X is woonachtig in Duitsland en ontvangt vanuit Nederland een Anw-uitkering en een pensioenuitkering van een Nederlands pensioenfonds. X is vanwege onbehoorlijk bestuur in zijn functie als directeur van een stichting veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Er is hiertoe loonbeslag gelegd op een deel van de pensioenuitkering. X heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting het loonbeslag in mindering gebracht op het totale inkomen, waardoor dit minder bedraagt dan € 15.000, en stelt dat hierdoor de uitkeringen ter heffing zijn toegewezen aan Duitsland. De inspecteur wijkt hier bij het opleggen van de aanslag van af.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het loonbeslag niet in mindering komt op de totaal ontvangen pensioenuitkeringen voor toepassing van het verdrag met Duitsland. Het feit dat loonbeslag is gelegd op de pensioenuitkering betekent niet dat X de pensioenuitkering niet heeft genoten. Het is Nederland hierdoor toegestaan om te heffen over de pensioenuitkeringen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 12 januari

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen