Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase aan de hand van de kentekengegevens zelf moet nagaan of vooraf niet teveel BPM is voldaan. Eventueel kan hij wel stellen dat er aanvullende gegevens nodig zijn en een redelijke termijn geven om die alsnog te overleggen.

X bv doet begin 2017 BPM-aangiften voor vijf auto's en voldoet hiertoe respectievelijk € 121, € 368, € 224, € 593 en € 539. Volgens Rechtbank Gelderland is dat niet te hoog. X bv stelt in hoger beroep recht te hebben op extra leeftijdskortingen en dat de inspecteur hiertoe de gegevens moet verstrekken. Volgens de inspecteur heeft X bv steeds ten onrechte 100% (in plaats van 72%) van de schade afgetrokken en moeten de extra leeftijdskortingen vanwege de late tenaamstellingen, een ander BPM-tarief (art. 16a) en 5% marge-korting eerst intern gecompenseerd worden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in de bezwaarfase aan de hand van de kentekengegevens zelf moet nagaan of vooraf niet teveel BPM is voldaan. Eventueel kan de inspecteur wel stellen dat er aanvullende gegevens nodig zijn en een redelijke termijn geven om die alsnog te overleggen (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2021, 19/00439, V-N Vandaag 2021/2531). Bij één auto is niet 100% van de schade afgetrokken, omdat de waarde anders negatief zou zijn. Voor die auto werkt de interne compensatie dus niet en heeft X bv recht op een teruggaaf van € 26. De beroepen van X bv zijn gegrond. Voor de andere auto's blijven de rechtsgevolgen van de vernietigde uitspraken op bezwaar in stand. X bv krijgt een proceskostenvergoeding van in totaal € 4399,50 en een vergoeding voor de betaalde griffierechten (€ 2209).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 12 januari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen