Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase onvoldoende heeft onderzocht of achteraf gezien niet te veel BPM is voldaan. Hoewel de uitspraak op bezwaar wordt vernietigd, blijven de rechtsgevolgen daarvan door interne compensatie wel in stand.

X bv doet BPM-aangifte voor een VW Touran. In het taxatierapport is de handelsinkoopwaarde berekend op basis van de gemiddelde vraagprijs van de drie referentieauto’s. Hierop is 100% van de gecalculeerde reparatiekosten (€ 20.729) in mindering gebracht. De BPM is voldaan op 2 februari 2017 en de tenaamstelling vindt plaats op 15 mei 2017. Na bezwaar volgt een teruggaaf van € 24, die samenhangt met een hogere nieuwprijs. Volgens Rechtbank Gelderland is de aldus verschuldigde BPM van € 417 niet te hoog. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in de bezwaarfase onvoldoende heeft onderzocht of achteraf gezien niet te veel BPM is voldaan. Hij beschikt op dat moment namelijk zelf over de datum van de tenaamstelling, zodat op eenvoudige wijze de extra leeftijdskorting kan worden berekend. Ook de € 28 vermindering inzake het tarief van 2014 had bepaald kunnen worden zonder dat aanvullende gegevens van X bv nodig waren. De uitspraak op bezwaar gaat dus uit van een onjuiste rechtsopvatting omtrent haar stelplicht en bewijslast. In de aangifte is voorts ten onrechte de verplichte gemiddelde waarde van de referentieauto's toegepast. Uit het EU-discriminatieverbod volgt namelijk dat de laagste handelsinkoopwaarde het uitgangspunt moet zijn. Hoewel de uitspraak op bezwaar wordt vernietigd, blijven de rechtsgevolgen daarvan wel in stand. Door X bv is namelijk 100% van de schade afgetrokken in plaats van 72% (interne compensatie). Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt zij nog wel een immateriële schadevergoeding van € 500.

Lees ook het thema Wet Uitwerking Autobrief II.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 27 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen