De Tweede Kamer roept het kabinet op te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden. Een motie van die strekking is op 26 oktober 2021 door de Tweede Kamer aangenomen.

De motie is ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven.

In een andere aangenomen motie is verzocht in overleg met onder andere de Kamer van Koophandel mogelijkheden te verkennen om bedrijfsoverdracht bij ondernemers beter en breder onder de aandacht te brengen. Gedacht wordt hierbij aan periodieke informatie en communicatie.

In de motie Van der Plas c.s. wordt verzocht in 2022 een loket familiebedrijven in te stellen bij de Belastingdienst zodat er efficiënt gewerkt wordt, vragen eerder worden beantwoord en op die manier tijd en dus geld kan worden bespaard. De Staatssecretaris van Financiën had vooraf schriftelijk op deze motie gereageerd. Hij ziet deze motie als ondersteuning van het gevoerde beleid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 27 oktober

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen