Hof 's-Hertogenbosch verwerpt het beroep van X, handelaar in sloopmaterialen, op het vertrouwensbeginsel. Verder beslist het hof dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan.

Ondernemer, X, handelt in sloop- en recyclingmaterialen. De definitieve aanslagen ib/pvv 2010 en 2011 worden conform de ingediende aangiften opgelegd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek betreffende de jaren 2012 en 2013 worden de in aanmerking genomen inkoopkosten voor de jaren 2010 t/m 2012 niet volledig geaccepteerd. Gevolg zijn de aan X opgelegde (navorderings)aanslagen ib/pvv over de jaren 2010 t/m 2012 met vergrijpboetes. De rechtbank verklaart het beroep deels gegrond. X beroept zich bij het hof onder andere op het vertrouwensbeginsel.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch maakt X niet aannemelijk dat de inspecteur zijn manier van administreren tijdens een bedrijfsbezoek in september 2012 heeft toegestaan of geaccordeerd. De enkele omstandigheid dat de kasadministratie tijdens dat bezoek ter sprake is geweest, is volgens het hof onvoldoende voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Verder is het hof van mening dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan. Aangezien de bewijslast met betrekking tot de inkoopkosten op X rust, wordt de bewijslast niet omgekeerd, maar alleen verzwaard. De correcties van de inspecteur blijven deels in stand. De boeten worden gematigd vanwege de verzwaring van de bewijslast en de overschrijding van de redelijke termijn.

[Bron Uitspraak]

Thema: Navordering

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 12 januari

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen