Hof Amsterdam oordeelt dat de boete van € 369 in overeenstemming is met de ernst van het begane feit. Dat X eerst bericht heeft gekregen dat zij geen aangifte hoefde te doen, is niet van belang omdat de inspecteur X later heeft uitgenodigd en aangemaand om aangifte te doen.

Omdat X niet tijdig de IB-aangifte 2015 indient, legt de inspecteur een ambtshalve aanslag op. Hierbij legt hij een verzuimboete van € 369 op. X is het hier niet mee eens.

Hof Amsterdam oordeelt dat de boete van € 369 in overeenstemming is met de ernst van het begane feit. Het hof wijst daarbij op het belang van het doen van aangifte voor het door de inspecteur kunnen controleren van het nakomen van de fiscale verplichtingen. Dat X eerst bericht heeft gekregen dat zij geen aangifte hoefde te doen, acht het hof niet van belang nu de inspecteur haar later heeft uitgenodigd en aangemaand om aangifte te doen.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Focus: Focus

Editie: 31 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Bronbelasting

Carrousel: Carrousel

  1080
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen