Rechtbank Gelderland handhaaft de box 3-aanslag, hoewel belanghebbende geen inkomen of pensioenvoorziening heeft en deze heffing hoger is dan het genoten rendement.

Belanghebbende heeft in 2018 geen inkomen, geen pensioenvoorziening, maar wel een aantal woningen (incl. eigen woning zonder hypotheek), bankrekeningen, etc., gezamenlijk waard € 1,4 miljoen. Belanghebbende is het niet eens met de box 3-heffing.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vraag naar de strijdigheid van het box 3-stelsel met art. 1 Eerste Protocol EVRM thuishoort in de massaal bezwaarprocedure. Wel beoordeelt de rechtbank de vraag of sprake is van een individuele en buitensporige last. De wetgever heeft een ruime beoordelingsvrijheid. Slechts als de box 3-last bij belanghebbende zich sterker laat voelen dan in het algemeen, zou van een dergelijke last sprake zijn. Dat is hier niet zo. De omvang van het vermogen spreekt dat tegen. Die maakt ook het gebrek aan inkomen en pensioenvoorziening irrelevant.

Lees ook het thema Box 3

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 16 maart

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen