De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Omtzigt een overzicht verstrekt van wetten waar de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet aan gehouden heeft. Zij geven daarbij een aantal voorbeelden van buitenwettelijk handelen uit het verleden die zich systematisch, dus los van individuele gevallen, hebben voorgedaan.

Begrippen als ‘buitenwettelijk handelen’ of ‘onrechtmatigheid’ in het bestuursrecht kennen vele schakeringen en facetten, en een grote variatie aan situaties. Een eerste onderverdeling ziet op de vraag in hoeverre belanghebbenden nadeel hebben ondervonden van het niet (strikt) naleven van de belasting- of toeslagregels door de Belastingdienst of Toeslagen. In een tweede onderverdeling wordt onderscheid gemaakt tussen onjuistheden die zich bij de totstandkoming van besluiten voordoen en onjuistheden die betrekking hebben op de materiële inhoud van het besluit.

Het is niet mogelijk om een overzicht te geven van alle – ook individuele – gevallen en situaties waarin de Belastingdienst of Toeslagen niet in overeenstemming met de wet heeft gehandeld.

In het overzicht worden onder andere de volgende situaties genoemd: O/GS en minnelijke schuldsanering, Vergoeden invorderingsrente, Herstelorganisatie Toeslagen en Toeslagpartnerschap.

Over hoe de handelswijze van de Belastingdienst geduid moet worden waar het gaat om de beslagvrije voet naar aanleiding van de recente berichtgeving door de NOS wordt de Tweede Kamer spoedig geïnformeerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 maart

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen