Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt de grief van X over de legitimiteit van de vergelijkingsmethode bij het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen.

X is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning over het jaar 2018. Rechtbank Gelderland verklaart zijn beroep ongegrond, waarna X in hoger beroep gaat.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt de grief van X over de legitimiteit van de vergelijkingsmethode bij het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen. Het hof legt uit dat de vergelijkingsmethode door de wet is voorgeschreven. Het is niet aan het hof om de Wet WOZ te toetsen op haar grondwettigheid of om de innerlijke waarde of billijkheid van de wet te beoordelen. Het hof oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde van belanghebbendes woning voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het beroep van X op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur faalt. Dit geldt eveneens voor de stelling van X dat de WOZ-beschikking 2018 niet mocht worden genomen zolang de WOZ-beschikking 2015 nog niet onherroepelijk vaststond. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 16 maart

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen