Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voertuigen als referentievoertuig in aanmerking komen die ook een datum eerste toelating in de eerste twee maanden van 2015 hebben. Het BPM-tarief uit 2014 is dan ook van toepassing op de auto van X.

X bv doet in september 2015 BPM-aangifte van een gebruikte Jeep Wrangler, en registreert de Jeep in 2016. De auto is afkomstig uit België en heeft aldaar een datum van eerste toelating van 26 februari 2015. Volgens X bv heeft zij teveel BPM betaald, aangezien het historische tarief van 2014 kan worden toegepast (art. 16a Wet BPM 1992). Volgens de inspecteur geldt als hoofdregel dat bij een registratie in 2016 het in 2016 geldende BPM-tarief wordt toegepast. Verder zijn volgens hem voertuigen waarop art. 16a Wet BPM 1992 is toegepast geen referentievoertuigen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voertuigen als referentievoertuig in aanmerking komen die ook een datum eerste toelating in de eerste twee maanden van 2015 hebben. Omdat het op grond van art. 16a Wet BPM 1992 mogelijk is dat zich op de Nederlandse markt voertuigen bevinden met de datum eerste toelating 26 februari 2015, waarop het tarief van 2014 is toegepast, is het tarief uit 2014 ook van toepassing op de auto van X. Het hof overweegt hierbij dat voertuigen waarbij art. 16a Wet BPM 1992 is toegepast ook referentievoertuigen kunnen zijn. Het hof vermindert de BPM.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 24 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Carrousel: Carrousel

  197
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen