Rechtbank Den Haag beslist dat een Holding BTW verschuldigd is over managementdiensten aan zijn 100% dochter bv. Er kan geen fiscale eenheid omzetbelasting bestaan tussen een Holding en een bv die slechts firmant in een vof is, omdat de bv geen economische activiteiten verricht.

Eiseres is een Holding bv die 100% van de aandelen in een bv houdt. De Holding is directeur van de bv en verricht op basis van een managementovereenkomst managementdiensten, waarvoor een vergoeding wordt berekend. Tussen de holding en de bv was een fiscale eenheid bij beschikking vastgesteld. Nadat de bv toetrad tot een vof en geen andere activiteiten had dan firmant van de vof zijn, werd de beschikking fiscale eenheid ingetrokken. De inspecteur legt naheffingsaanslagen omzetbelasting op over de managementvergoedingen en berekent belastingrente. De boetes van 10% zijn verminderd met 20% in verband met overschrijding van de redelijke termijn.

Rechtbank Den Haag beslist dat de beschikking ‘geen fiscale eenheid’ onherroepelijk vaststaat, omdat er geen beroep is ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar betreffende het verbreken van de fiscale eenheid omzetbelasting. Ook materieel kan er tussen eiseres en bv geen fiscale eenheid omzetbelasting bestaan, omdat de bv geen economische activiteiten verricht. Dat betekent dat de managementvergoedingen belast zijn met omzetbelasting. De inspecteur mocht zonder tegenbewijs uitgaan van de omzet uit de aangiften vennootschapsbelasting. Dat er geen facturen zijn uitgereikt, betekent niet dat de omzetbelasting niet verschuldigd is. Door te stellen dat de bv slechts ‘doorgeefluik’ was, heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat aan de managementovereenkomst voorbij moet worden gegaan. De berekening van belastingrente is conform de wettelijke bepalingen. De rechtbank is aan deze wettelijke bepalingen gebonden, behalve als deze in strijd is met een algemeen bindende verdragsbepaling. Dat is niet gesteld of gebleken. Tot slot zijn de boetes na vermindering passend en geboden. Voor verzuimboetes als deze hoeft eiseres niet verwijtbaar te weinig belasting te hebben betaald.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 januari

  805
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen