Per 1 januari 2020 worden vijf beleidsbesluiten ingetrokken. Zij hebben hun belang verloren door wetswijziging of omdat er bijvoorbeeld sprake is van een interne werkinstructie, tijdsverloop of jurisprudentie.

Het gaat om:

  • Besluit kleine ondernemingsregeling (V-N 2013/18.20)
  • Besluit waardering van VUT en aanverwante verplichtingen (V-N 2006/11.6)
  • Besluit art. 10d Wet VPB 1969, Concernratio (V-N 2013/3.17)
  • Besluit knip in opbouw pensioenrecht (V-N 2003/33.15)
  • Besluit sale-lease-back van immateriële activa (4 december 2000).

[Nieuwsbron]

Editie: 2 januari

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  889
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen