Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat gelet op de instructiebevoegdheid van X sprake is van een gezagsverhouding. Zo regelde X met de klanten wanneer het plaatsen van de tuinhuisjes en overkappingen moest worden uitgevoerd. Het is niet aannemelijk dat de timmerlieden een opdracht konden weigeren.

X produceert en verkoopt tuinhuisjes en overkappingen. Het plaatsen daarvan wordt jarenlang uitbesteed aan vier uit het buitenland afkomstige timmerlieden, die altijd in koppels werken. In geschil is of die timmerlieden in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot X staan. De timmerlieden zijn in hun land van herkomst geregistreerd als ondernemer en hebben daar een BTW-nummer. Volgens X zijn de timmerlieden ondernemers en krijgen ze een vaste vergoeding per soort opdracht. De timmerlieden bepalen zelf hun werktijden en verrichten de opdrachten slechts op basis van bouwtekeningen. In geschil is de LB-naheffing van € 310.668, alsmede de vergrijpboete van € 30.715.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat gelet op de instructiebevoegdheid van X sprake is van een gezagsverhouding. Zo regelde X met de klanten wanneer de opdrachten moesten worden uitgevoerd. De opdrachten werden meestal in één dag uitgevoerd en zij zijn een kernactiviteit van X. Als een klant niet tevreden was, nam deze contact op met X. De timmerlieden moesten dan terug om het voor eigen rekening op te lossen. X maakt niet aannemelijk dat de timmerlieden een opdracht konden weigeren, ondanks dat X bij de planning wel rekening hield met de door hen aangegeven periodes waarin zij niet konden werken. X heeft nagelaten de fiscale gevolgen van de arbeidsrelaties te onderzoeken, zodat een boete wegens grove schuld in principe passend en geboden is. Vanwege de slechte financiële situatie wordt de boete echter vernietigd. Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

Lees ook het thema Buitenlandse belastingplicht in de loonbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 2

Burgerlijk Wetboek Boek 7 610

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 28 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  681
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen