De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft oog voor de opmerking van verzoeker over de opstelling van de Belastingdienst bij individuele regelingen rondom bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, namelijk dat veel ondernemers te maken krijgen met een Belastingdienst die de duimschroeven weer aandraait.

Verzoeker klaagt over de afhandeling van zijn verzoek om een betaalpauze in het kader van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. De ontvanger wijst de betaalpauze af omdat aan de nieuwe fiscale verplichtingen na toekenning van de regeling niet is voldaan. De ontvanger doet desondanks toch een voorstel tot een gunstigere beslissing te komen. Drie weken later neemt de directeur een beslissing in het administratief beroep van verzoeker zonder rekening te houden met het voorstel. Verzoeker doet een aanvullend verzoek aan de commissie met als klacht de beslaglegging op goederen terwijl een verzoek tot uitstel van betaling was gedaan. Ook heeft de verzoeker een klacht over de strengere opstelling van de Belastingdienst bij individuele regelingen rondom het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. De staatssecretaris meldt dat verzoeker niet heeft gereageerd op het voorstel van de ontvanger. Desalniettemin zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen verzoeker en ontvanger. Verzoeker heeft de afgesproken betalingen verricht en de betaalpauze is met terugwerkende kracht toegekend. Verzoeker stelt dat de staatssecretaris voorbijgaat aan de beslaglegging op goederen, terwijl een verzoek om uitstel van betaling is gedaan. De staatssecretaris stelt dat de ontvanger dan geen verdere invorderingsmaatregelen treft, tenzij de belangen van de Staat geschaad worden of dat het verzoek uitsluitend dient tot vertraging van de invordering.

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven deelt het standpunt van de staatssecretaris. De Belastingdienst is verzocht in gesprek te treden met verzoeker over de gang van zaken rondom de beslaglegging. Wel heeft de commissie oog voor de opmerking van verzoeker over de opstelling van de Belastingdienst bij individuele regelingen rondom bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, namelijk dat veel ondernemers te maken krijgen met een Belastingdienst die de duimschroeven weer aandraait. De commissie wil dat dit signaal serieus genomen wordt.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 25

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 31 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

546

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen