Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een gebruikelijk loon heeft bijgeteld van € 36.000. X toont namelijk niet aan dat een lager gebruikelijk loon dan het normbedrag in aanmerking moet worden genomen.

X exploiteert een eenmanszaak en is bestuurder van een BV. Zij dient, uiteindelijk, een IB-aangifte 2016 in naar een biww van € 751. Naar aanleiding van door de politie ter beschikking gestelde documenten legt de inspecteur een IB-aanslag 2016 op aan X naar een biww van € 92.000. Daarbij houdt hij onder andere rekening met een gebruikelijk loon van € 36.000. Rechtbank Den Haag vermindert de aanslag naar € 70.000. De inspecteur vermindert de aanslag vervolgens ambtshalve nog naar € 66.500.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur een redelijke schatting heeft gemaakt van de inkomsten van X. Hij heeft zich namelijk gebaseerd op de door de politie verzamelde gegevens. Daarbij heeft X slechts volstaan met het aanvoeren van blote stellingen en heeft voor haar verklaringen geen enkel begin van bewijs geleverd. Ook heeft de inspecteur terecht een gebruikelijk loon bijgeteld van € 36.000. X toont namelijk niet aan dat een lager gebruikelijk loon dan het normbedrag in aanmerking moet worden genomen. Ook haar stelling dat het in aanmerking genomen gebruikelijk loon te hoog is omdat zij slechts geringe werkzaamheden voor de BV heeft verricht, wordt niet door X onderbouwd. Aangezien de inspecteur de aanslag ambtshalve heeft verminderd, is het hoger beroep van X gegrond. Het hof handhaaft de boete wel, die uiteindelijk nog wordt gematigd in verband met overschrijding van de redelijke termijn.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 31 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

580

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen