Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur een redelijke schatting heeft gemaakt van de inkomsten van X. Hij heeft zich namelijk gebaseerd op de door de politie verzamelde gegevens. De correcties betreffen onder andere contante stortingen tot een bedrag van € 79.600 en verhuurinkomsten uit een Spaanse woning.

Naar aanleiding van door de politie ter beschikking gestelde documenten legt de inspecteur een IB-aanslag 2016 op aan X naar een biww van € 111.000. Omdat X, ook naar daartoe te zijn aangemaand, geen IB-aangifte indient, legt de inspecteur ook een boete op. X dient daarop een aangifte in naar een verzamelinkomen van € 500. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet doet blijken dat de door de inspecteur doorgevoerde correcties onjuist zijn.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur een redelijke schatting heeft gemaakt van de inkomsten van X. Hij heeft zich namelijk gebaseerd op de door de politie verzamelde gegevens. De correcties betreffen onder andere contante stortingen tot een bedrag van € 79.600 en verhuurinkomsten uit een Spaanse woning. Nu X geen begin van bewijs heeft geleverd voor de herkomst van de contante stortingen, heeft de inspecteur ze terecht aangemerkt als ROW, die voortvloeien uit een (onbekende) bron van inkomen. Ook handhaaft het hof de boete. Er is geen sprake van avas. De boete wordt uiteindelijk nog wel gematigd in verband met overschrijding van de redelijke termijn. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 31 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen