De vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap komt per 1 januari 2022 te vervallen. Hierbij wordt voorzien in overgangsrecht. Daarnaast wordt het open fonds voor gemene rekening in de wet opnieuw gedefinieerd. Dat zijn de hoofdlijnen van een conceptwetsvoorstel waarvoor het Ministerie van Financiën een internetconsultatie is gestart. Doel is het tegengaan van hybride mismatches.

Voor de toepassing van de dividendbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s komt de open cv als inhoudingsplichtige te vervallen. Met het vervallen van de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht voor de open cv worden alle bestaande open cv’s met ingang van 1 januari 2022 als fiscaal transparant aangemerkt. Vanaf dat moment worden alle - ook de commanditaire - vennoten rechtstreeks voor hun aandeel in de resultaten van de cv in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting betrokken.

Met betrekking tot het fonds voor gemene rekening wordt – net als bij de open cv - voorgesteld het toestemmingsvereiste te laten vervallen.

Tevens wordt voorgesteld om voor een tweetal bijzondere situaties niet de huidige methode van kwalificatie van rechtsvormen, maar een aanvullende methode te gebruiken. Het betreft hierbij situaties waarin geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm bestaat, waardoor de buitenlandse rechtsvorm ook niet op een vergelijkbare wijze in de Nederlandse belastingheffing kan worden betrokken.

Belangstellenden kunnen tot 26 april 2021 op de internetconsultatie reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 maart

Carrousel: Carrousel

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen