Het besluit eigenwoningrente: betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld is geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Het besluit geldt voor betaalpauzes die aan de volgende drie voorwaarden voldoen: de belastingplichtige heeft in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus; de belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2021 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Onder voorwaarden geldt het besluit ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

In het besluit zijn diverse goedkeuringen opgenomen, zoals over het op andere wijze inhalen van de aflossingsachterstand, over een eerder overeenkomen nieuw aflosschema en over een eerder overeenkomen nieuw aflosschema alleen voor de aflossingsachterstand. Ook wordt toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is.

Het besluit treedt in werking met ingang van 31 maart 2021 en vervangt het besluit van 16 december 2020, nr. 2020-27806, V-N 2021/2.4.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

  489
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen