Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om het parlement meer tijd te kunnen bieden voor het behandelen van het pakket Belastingplan. Het kabinet heeft de voorkeur voor een variant waarin de Tweede Kamer in het voorjaar een brief ontvangt met de voorgenomen fiscale wijzigingen in het pakket Belastingplan. Dat schrijft minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer krijgt hiermee in plaats van bij Prinsjesdag al in het voorjaar op hoofdlijnen de informatie over de voorgenomen besluitvorming, zodat er meer tijd komt voor het toetsen en beoordelen van de voorgenomen beleidsmaatregelen. Eventuele wensen vanuit het parlement zijn in een eerder stadium kenbaar, zodat hier rekening mee gehouden kan worden voordat het pakket Belastingplan op Prinsjesdag wordt ingediend.

Er zijn ook andere varianten mogelijk. Een andere variant is die waarbij in het Belastingplan slechts parameterwijzigingen bevat. Deze wijzigingen volstaan voor het aanpassen van het koopkrachtbeeld.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 april

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen