Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de bezwaren van X terecht wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard.

X maakt op 1 april 2019 bezwaar tegen WOZ-beschikkingen en aanslagen lokale belastingen over het jaar 2018. Deze beschikkingen zijn gedagtekend 28 februari 2018. Op de vraag van de heffingsambtenaar naar de termijnoverschrijding komt geen reactie. In hoger beroep is de ontvankelijkheid van de bezwaren in geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de bezwaren van X terecht wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. X heeft geen gebruik gemaakt van de door de heffingsambtenaar geboden gelegenheid om aan te geven waarom het bezwaar te laat is ingediend. In (hoger) beroep heeft X verder geen gronden aangevoerd tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. Ook anderszins zijn geen omstandigheden aannemelijk geworden op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 18 april

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen