Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer begin juni 2022 een brief over de vormgeving van de mogelijke tegemoetkoming FSV. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij in de begeleidende brief bij de antwoorden op de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën over de rapporten van PwC over FSV en de effecten hiervan op burgers en de externe gegevensdeling.

Eerder gaf de staatssecretaris aan in april 2022 met een voorstel over een mogelijke tegemoetkoming FSV te komen. De juridische duiding en afstemming kost meer tijd dan gedacht.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt onder andere dat FSV zich sinds 27 februari 2020 in de digitale kluis bevindt en niet meer benaderbaar is. Alleen als de rechter de inspecteur verzoekt om gegevens uit de FSV worden deze gegevens verstrekt. Dit is het geval als het op de zaak betrekking hebbende stukken zijn, bijvoorbeeld wanneer een tip aanleiding is geweest voor een onderzoek. Het is niet duidelijk hoeveel rechtszaken dit betreft, aangezien er geen FSV-zaken zijn als zodanig, alleen fiscale geschillen waarin FSV op enig moment kan worden ingebracht.

De Tweede Kamer gaat op 21 april 2022 zelf ook feitelijke vragen stellen over de PwC-rapporten. De staatssecretaris is voornemens om deze in de week van 9 mei 2022 te beantwoorden. Ook de eerstvolgende rapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) wordt dan aan de Kamer aangeboden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 april

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen