Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarden van vier bedrijfspanden aannemelijk heeft gemaakt met de vergelijkingsmethode.

X is eigenaar van een aantal bedrijfspanden en garageboxen. In geschil zijn de WOZ-waarden 2019 van deze objecten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarden van vier bedrijfspanden aannemelijk heeft gemaakt met de vergelijkingsmethode, dat wil zeggen een vergelijking met gerealiseerde verkopen. De waarden per m² die kunnen worden afgeleid uit de gerealiseerde verkopen liggen een stuk hoger dan de waarden per m² van de objecten van X. De referentieobjecten zijn goed vergelijkbaar en voor zover er verschillen zijn heeft de heffingsambtenaar daarmee rekening gehouden in de door hem gehanteerde eenheidsprijzen. Nu het hof de waarden op basis van de vergelijkingsmethode aannemelijk acht, kan de juistheid van de kapitalisatiefactoren in het midden blijven. Het hof verlaagt wel de WOZ-waarden van de garageboxen gelet op een door X aangedragen verkoopcijfer van een vergelijkbare box. De heffingsambtenaar heeft niet aannemelijk gemaakt dat twee van zijn garageboxen voldoende vergelijkbaar zijn. Het hoger beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 18 april

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen