Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aangifte ook op papier ingediend had kunnen worden, zoals door de inspecteur met de gemachtigde is gecommuniceerd. X stelt vergeefs dat geen aangifte met zijn DigiD kon worden gedaan, omdat de verificatie-sms naar een onbekend telefoonnummer werd verzonden.

X verblijft gedurende 2019 in Spaanse detentie in een regime van volledige beperkingen en vervolgens in een regime van corona-isolatie. De detentie duurt voort tot 28 oktober 2022. Ondanks de uitnodiging tot het doen van aangifte over 2019, een herinnering en een aanmaning daartoe, doet X geen aangifte. Op 23 november 2022 volgt daarom een ambtshalve aanslag met een verzuimboete van € 2757. In geschil is of deze boete terecht is. Volgens X kon geen aangifte met zijn DigiD worden gedaan, omdat de verificatie-sms naar een onbekend telefoonnummer werd verzonden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat sprake is van afwezigheid van alle schuld (avas). De aangifte had ook op papier ingediend kunnen worden, zoals door de inspecteur met de gemachtigde is gecommuniceerd. Bovendien is na afloop van de detentie nog steeds geen aangifte gedaan. Gerekend vanaf 2014 is dit al het zesde aangifteverzuim van X. De boete van 50% van het wettelijk maximum is dus passend en geboden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Editie: 16 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

333

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen