Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aanslag rioolheffing terecht is opgelegd omdat de caravan een (indirecte) aansluiting heeft op de gemeentelijke riolering.

X huurt een jaarplaats voor zijn caravan. De caravan is aangesloten op de riolering van het vakantiepark. X vindt dat de aanslag rioolheffing 2022 ten onrechte aan hem is opgelegd. Hij vindt dat de gemeente geen rioolheffing mag heffen, omdat hij geen ingezetene is van de gemeente. Daarnaast stelt X dat de caravan niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering maar op rioolbuizen die door de camping zijn aangelegd. De heffingsambtenaar nodigt X meerdere malen uit voor de (telefonische) hoorzitting. X reageert diverse malen niet op het hoorverzoek en komt ook niet met alternatieve datavoorstellen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aanslag rioolheffing terecht is opgelegd omdat de caravan een (indirecte) aansluiting heeft op de gemeentelijke riolering. De omstandigheid dat het rioleringsstelsel op de camping op kosten van de eigenaren is aangelegd en dat X hiervoor een vergoeding betaalt aan de campingeigenaar verandert niets aan de belastingplicht van X. De gemeente mag heffen van een niet-ingezetene. Rioolheffing wordt namelijk geheven van eigenaren en gebruikers van percelen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Ingezetenschap is geen criterium voor deze heffing. Er is geen sprake van schending van de hoorplicht. X heeft niet gereageerd op de verzoeken van de heffingsambtenaar. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 16 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

128

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen