Vóór de zomer wordt een aantal voorbeeldscenario’s op de website van de Belastingdienst gepubliceerd over hoe de verschillende vormen van deelautogebruik fiscaal uitwerken. Dit met als doel werkgevers duidelijkheid te bieden over de fiscale gevolgen en mogelijkheden als zij hun werknemers deelauto’s aanbieden als mobiliteitsoptie.

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer ter invulling van de motie van het lid Van Ginneken waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen (V-N Vandaag 2023/2322).

In de brief wordt ingegaan op de bijtelling en op de reiskostenvergoeding bij deelauto’s. In de winstsfeer geldt dat de kosten van een deelauto-abonnement dat aan werknemers (als zodanig) wordt vergoed of verstrekt, net als een OV-abonnement of een leaseauto, voor de werkgever aftrekbaar zijn van de winst, behoudens voor zover een aftrekbeperking geldt.

Verder gaat RVO onderzoeken of het MIA-percentage voor toegangssystemen voor deelauto’s (kastjes voor in het voertuig die deelautogebruik mogelijk maken) verhoogd kan worden van 36% naar 45%. In 2024 komen toegangssystemen in aanmerking voor MIA en voor VAMIL (Milieulijst 2024). Het aantal meldingen dat RVO als uitvoeringsorganisatie tot dusver heeft ontvangen is beperkt. Daarbij zijn onder andere als redenen genoemd dat het fiscale voordeel te beperkt was en de onbekendheid met de regeling.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

439

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen