Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat omkering en verzwaring van de bewijslast moet worden toegepast wegens het ten onrechte niet in aanmerking nemen van een gebruikelijk loon en de bijtelling privégebruik auto.

X is enig aandeelhouder en bestuurder van een holding, die met vier dochter-bv's actief is in de damesmode. Bij een boekenonderzoek worden drie salarisspecificaties van X met een netto-maandloon van € 5000 en een werkgeversverklaring aangetroffen, terwijl X stelt dat loon niet te hebben ontvangen. De verklaring zou enkel nodig zijn geweest om woonruimte te huren. Volgens de inspecteur heeft X ook ten onrechte geen privébijtelling (€ 22.173) van een auto heeft aangegeven. In geschil is de IB-aanslag over 2017.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat omkering en verzwaring van de bewijslast moet worden toegepast wegens het ten onrechte niet in aanmerking nemen van een gebruikelijk loon en de bijtelling privégebruik auto. In het rapport van een bedrijfsbezoek staat dat X op de hoogte is van de gebruikelijkloonregeling en dat X dus bewust een onjuiste IB-aangifte van nihil heeft gedaan. De schatting van de inspecteur is echter onredelijk door de specificaties van januari, februari en maart te extrapoleren over het hele jaar. Het loon wordt daarom verlaagd tot € 95.472, zijnde het totaal van € 22.173 (privébijtelling), € 45.000 (gebruikelijk loon) en € 28.299 (bruto-salarissen januari t/m maart). Het beroep van X is deels gegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 7 januari

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen