Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat Slimstock Holding bv de technische knelpunten en oplossingsrichtingen in de aanvraagfase niet concreet genoeg heeft toegelicht. Dat het voor haar noodzakelijk is dat zij zelf ‘from scratch’ algoritmes en code in Python en Java ontwikkelt, is onvoldoende om als S&O aangemerkt te worden.

Slimstock Holding bv biedt IT-diensten voor voorraadbeheersystemen aan. In dit kader ontwikkelt zij software voor voorraadoptimalisatie. Eind 2018 vraagt zij voor een aantal projecten een S&O-verklaring aan. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wijst de aanvraag af, omdat Slimstock Holding bv niet aannemelijk maakt dat zij nieuwe (onderdelen van) programmatuur ontwikkelt in de zin van art. 1 lid 1 onderdeel p Wva. Bij enkele projecten is geen sprake van programmeertechnische knelpunten in de aanvraagperiode die worden onderzocht en opgelost. Verder zijn er projecten waarvan niet inzichtelijk is gemaakt dat wordt gewerkt aan het oplossen van (programmeer)technische knelpunten.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat Slimstock Holding bv de technische knelpunten en oplossingsrichtingen in de aanvraagfase niet concreet genoeg heeft toegelicht. Dat het voor haar noodzakelijk is dat zij zelf ‘from scratch’ algoritmes en code in Python en Java ontwikkelt, omdat bestaande methoden en technieken niet voldoen, is onvoldoende om als S&O aangemerkt te worden. Het is van belang dat de aanvrager concreet beschrijft wat de (programmeer)technische knelpunten zijn waar de ontwikkelaars of programmeurs mee geconfronteerd worden in de realisatiefase van de projecten. De S&O-aanvraag is dan ook terecht afgewezen.

Lees ook het thema Innovatiebox.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Editie: 7 januari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen