Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in dit hoger civielrechtelijke beroep dat in de adviezen ten onrechte de indruk is gewekt dat een bedrijfsfusie zakelijk is, mits er van tevoren geen wilsovereenstemming over de verkoop van het betreffende onroerend goed is.

X Holding bv is actief in de vastgoedsector. Zij laat zich fiscaal adviseren door een fiscaal econoom en later (ook) door een accountant. Deze adviseurs werken samen in een maatschap. Maten hiervan zijn twee advies-bv's waarvan de adviseurs via hun persoonlijke holdings enig aandeelhouders/bestuurders zijn. In 2007 vindt op advies van de maatschap een bedrijfsfusie plaats, waarbij onroerend goed in een aparte bv wordt ondergebracht. Vervolgens verkoopt X Holding bv de betreffende aandelen. Volgens Hof Den Haag heeft X Holding bv geen zakelijke overwegingen voor de bedrijfsfusie, omdat er eind 2006 al een serieus bod op het onroerend goed was gedaan. De boekwinst is belast in de VPB-sfeer (zie Hof Den Haag, 2 juni 2015, BK-14/01505, V-N 2015/66.14). Civielrechtelijk is in geschil of X Holding bv de schade – de ruim € 1 mln VPB-heffing  – op haar adviseurs kan verhalen. Rechtbank Oost-Brabant wijst de vorderingen grotendeels toe jegens de advies-bv's en de schadevergoeding wordt vastgesteld op € 867.750. In hoger beroep stelt X Holding bv onder meer dat de adviseurs ook in privé aansprakelijk zijn, omdat zij het vermogen van hun advies-bv's onrechtmatig hebben uitgehold.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat in de adviezen ten onrechte de indruk is gewekt dat een bedrijfsfusie zakelijk is, mits er van tevoren geen wilsovereenstemming over de verkoop is. De kans dat de fusie bij een later boekenonderzoek fiscaal niet zou zijn geaccepteerd, wordt geschat op 50%. De helft van de VPB-heffing en de heffingsrente moeten de advies-bv's aan X Holding bv vergoeden. Het wordt de advies-bv's ook aangerekend dat bij de verkoop geen fiscale glijclausule is opgenomen, zodat de verkoopprijs later nog verhoogd had kunnen worden als de fusie niet geaccepteerd zou worden. De adviseurs zijn zelf niet in privé aansprakelijk, omdat X Holding bv niet aannemelijk maakt dat er bewust vermogensbestanddelen aan de advies-bv's zijn onttrokken. De advies-bv's worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 619.822.

Lees ook het thema Vennootschapsbelastinggevolgen van fusies en splitsingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 404

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 14a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Verbintenissenrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 7 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

62

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen