Naar aanleiding van een Woo-verzoek ten behoeve van informatie over het toezicht op en de handhaving bij schijnzelfstandigheid is een eerste deelbesluit genomen. Hierbij is onder andere een uitgebreide Q&A verstrekt tbv AO Arbeidsmarktbeleid met de antwoorden op vragen over het handhavingsmoratorium en een toezichtplan Arbeidsrelaties.

Meer specifiek is gevraagd om documenten die aan de bewindspersonen zijn verstuurd over handhaving en de politieke intentie om te handhaven (kwaadwillendheid en bij niet-kwaadwillenden na een aanwijzing) en de achterliggende documenten, alsmede naar documenten die zien op de handhavingspraktijk door de Belastingdienst.

Tot de documenten behoren verder een notitie Verlenging opschorting handhaving DBA, meerdere brieven van de FNV betreffende handhavingsverzoeken, een brief van de FNV betreffende een mededeling ex art. 7:616b lid 4 sub b BW (aansprakelijkstelling op basis van Wet Aanpak Schijnconstructies), meerdere notities aan de staatsecretaris ten behoeve van de beantwoording van Kamervragen en eerder verstrekte Kamerbrieven.

In de notitie Stand van Zaken pilot webmodule en zesde voortgangsbrief werken als zelfstandige wordt de staatssecretaris geadviseerd het handhavingsmoratorium te verlengen tot 1 januari 2022 en de overwegingen daarbij.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Editie: 13 september

Informatiesoort: VN Vandaag

593

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen