Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (V-N 2023/35.2) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota kondigt Van Rij een nota van wijziging aan.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (V-N 2023/35.2) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota kondigt Van Rij een nota van wijziging aan. Hierin zullen veiligehavenregels worden toegevoegd aan het wetsvoorstel. Het gaat om een kwalificerende binnenlandse bijheffing veiligehavenregel en een tijdelijke onderbelastewinstbijheffing veiligehavenregel, waarover het Inclusive Framework (IF) op 13 juli 2023 overeenstemming heeft bereikt.

De EU-lidstaten moeten de bepalingen uit de EU-richtlijn minimumniveau van belastingheffing uiterlijk 31 december 2023 in hun wetgeving implementeren. Het doel van dit wetsvoorstel is het implementeren van de maatregelen die volgen uit de EU-richtlijn minimumniveau van belastingheffing (Pijler 2-maatregelen) om de resterende risico’s van kunstmatige winstverschuiving aan te pakken. Het kabinet vindt het van belang dat de aanpak effectief is. Internationale belastingontwijking is het meest effectief te bestrijden met een gecoördineerde internationale aanpak. De focus van het kabinet ligt op internationale maatregelen. Het is de verwachting dat de Pijler 2-regels wereldwijd breed zullen worden geïmplementeerd. Het ligt niet in de rede om belastingverdragen aan te passen. Voor de onderwerpen geschilbeslechting en -voorkoming heeft de OESO een publieke consultatie gehouden. De reacties worden nog besproken in OESO-verband. Nederland zal de bepalingen uit het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ook toepassen ten aanzien van de winst van laagbelaste entiteiten in staten die de Pijler 2-regels niet hebben ingevoerd.

Van Rij reageert ook op het commentaar van de NOB op het wetsvoorstel. Het kabinet wijst erop dat het IF heeft gesteld dat de bijheffing op grond van de OESO-modelregels, ook op grond van de onderbelastewinstmaatregel, verenigbaar is met de bepalingen uit het OESO- en het VN-modelverdrag voor belastingverdragen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 13 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

904

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen