Onrechtmatige betalingen uit het verleden aan voormalig pleegkinderen zijn geen reden voor staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) om de Wet hersteloperatie toeslagen aan te passen. Dit schrijft zij in een reactie aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de PvdD-fractie.

De kindregeling is bedoeld als steun in de rug voor jongeren en kinderen die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal. De PvdD-fractie krijgt antwoord op de vraag of de wet wordt aangepast omdat de Rekenkamer oordeelde dat bedragen onrechtmatig zijn uitgegeven.

Voor de reikwijdte van de kindregeling is aangesloten bij de definitie van pleegkind in de Kinderbijslagwet. Hierdoor zijn kinderen en pleegkinderen voor de toepassing van de regeling olgens de Wet hersteloperatie Toeslagen gelijk. Ook voormalig pleegkinderen komen in aanmerking.

De leden van de PvdD-fractie vragen aan de staatssecretaris of de wet is aangepast omdat de Algemene Rekenkamer oordeelt dat voormalig pleekinderen onrechtmatig geld ontvingen. Op basis van beleidsbesluiten werden betalingen gedaan omdat een wettelijke grondslag ontbrak.

Het kabinet is niet van plan de wet te wijzigen omdat nu in de Wet hersteloperatie toeslagen is geregeld dat voormalig pleegkinderen onder de kindregeling vallen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 13 september

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen