Dwangsommen, mediation, bezwaarprocedures en advocaten kosten de Staat tientallen miljoenen euro's blijkt uit antwoorden van staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane op vragen van het Kamerlid Temmink (SP).

Het Kamerlid stelt vragen over de inzet van de Landsadvocaat in een casus waarbij een toeslagenouder tegenover de Belastingdienst staat. Het kamerlid vraagt of deze situatie niet tegen de wil is van de Kamer? Met de motie Leijten is door de Kamer namelijk gevraagd om de inzet van de Landsadvocaat bij toeslagenherstelzaken te stoppen (V-N 2023/28.23.13).

De staatssecretaris betreurt het dat ouders een noodzaak voelen om naar de rechter te gaan. Het uitgangspunt van de hersteloperatie is om niet tegenover ouders te staan en al helemaal niet in de rechtszaal. In de aangehaalde procedure is sprake is van een geval waarbij de Staat zich moet laten vertegenwoordigen en de Landsadvocaat is ingezet.

De staatssecretaris splitst op verzoek een aantal kosten uit die zie op mediation, dwangsommen en advocaatkosten. In de afgelopen drie jaar is er in het bezwaarproces ruim € 38,5 miljoen aan mediation uitgegeven. In de periode tot en met juli 2023 bedroegen de kosten voor dwangsommen € 37,5 miljoen en is ongeveer € 300.000 uitgegeven aan advocaatkosten.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

614

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen