Er is voldoende expertise beschikbaar om de alternatieve schaderoute uit te voeren, antwoordt staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane in reactie op vragen van Kamerlid Temmink (SP).

Er is voldoende expertise beschikbaar om de alternatieve schaderoute uit te voeren, antwoordt staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane in reactie op vragen van Kamerlid Temmink (SP).

Op basis van de Catshuisregeling hebben gedupeerde ouders een vergoeding van € 30.000 gehad die niet voor alle ouders voldoende is ter compensatie van geleden schade. Zij kunnen zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

Veel ouders hebben behoefte aan een andere benadering en willen ook dat hun aanvullende schade buiten de overheid wordt behandeld. Het kabinet voert daarom een snellere en grofmazige alternatieve schaderoute in (V-N 2023/31.26.21).

De staatssecretaris verwacht dat voldoende expertise voor handen is om de nieuwe behandelroute uit te voeren. Eind 2023 wordt met een proef gestart om te leren welke complexe en onverwachte vraagstukken opkomen.

Voor de vergoeding van vaak immateriële schade worden forfaitaire bedragen gebruikt. Ouders kunnen zelf kiezen of zij kiezen voor de alternatieve behandelroute of de behandeling bij de CWS. Ook staat de weg naar het CWS open als een aanbod niet passend is.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

304

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen