Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft naar aanleiding van een Woo-verzoek documentatie die ziet op het arbeids- en lijfrenteartikel in de Nederlandse belastingen verdragen vrijgegeven. In de vrijgegeven documenten zijn ook kennisgroepstandpunten opgenomen.

De documentatie betreft toelichtingen, toepassingen, afspraken, overleggen en bevindingen over het arbeids-en lijfrenteartikel in de Nederlandse belastingverdragen. Daarnaast wordt documentatie vrijgegeven over de artt. 16 (bestuurdersbeloningen) en 18 (pensioenen) van het OESO-modelverdrag, meer specifieke ten aanzien van de kwalificatie van het stamrecht en de stamrechtuitkering, en het onderscheid tussen het beschikken over een verdragsverklaring en het niet beschikken over een verdragsverklaring.

Geen documentatie is aangetroffen met betrekking tot documentatie over het feitelijk toepassen c.q. achterwege laten van belastingheffing in de jaren 2017-2018 en documentatie vóór en ná het arrest Van den Berg/Giezen en Franzen en vanaf 1 januari 2018.

Wetsartikelen:

OESO-modelverdrag Artikel 16

OESO-modelverdrag Artikel 18

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

601

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen