Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Luxemburg geen staatssteun verstrekt bij het afgeven van de rulings aan Engie. Het Gerecht heeft op basis van een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste opvatting van de feiten de vaststelling van de Commissie bevestigd.

In verband met enkele overdrachten binnen het energieconcern Engie geeft de Luxemburgse Belastingdienst rulings af. Daarin wordt onder andere bevestigd dat een converteerbare kapitaallening tussen meerdere Luxemburgse vennootschappen van de Engie-groep op het niveau van de ‘leningnemer’ als vreemd vermogen en op het niveau van de ‘leningverstrekker’ als eigen vermogen wordt aangemerkt. De door de dochters betaalde vergoedingen maken daardoor geen deel uit van de belastbare grondslag, maar worden bij de moedermaatschappij als inkomsten uit deelnemingen behandeld. De Europese Commissie start in 2015 een onderzoek naar de afgegeven rulings. De EC concludeert dat sprake is van verboden staatssteun. Engie, Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA en Luxemburg zijn het hier niet mee eens en verzoeken om vernietiging van het besluit van de EC. Het Gerecht oordeelt dat Luxemburg ongeoorloofde staatssteun heeft verstrekt aan twee ondernemingen binnen het Engie-concern. Volgens het Gerecht zijn twee complexe financieringsstructuren door Luxemburg gebillijkt waarbij eenzelfde transactie zowel werd aangemerkt als eigen vermogen als vreemd vermogen. Hierdoor werd de te betalen belasting op kunstmatige wijze verminderd. Het Engie-concern hoefde een decennium lang nauwelijks belasting te betalen over haar winsten. Luxemburg moet € 120 mln terugvorderen van het Engie-concern. Luxemburg en Enige hebben stellen vervolgens een hogere voorziening in.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Luxemburg geen staatssteun verstrekt bij het afgeven van de rulings aan Engie. Het Gerecht heeft op basis van een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste opvatting van de feiten de vaststelling van de Commissie bevestigd. Het Hof van Justitie EU vernietigt vervolgens het arrest van het Gerecht en het Besluit van de EC.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Editie: 6 december

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen