Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aan X geleverde bedrijfsruimten zijn aan te merken als een gedeelte van de nieuw vervaardigde verdieping van de watertoren. De samenloopvrijstelling is van toepassing op de verkregen bedrijfsruimten.

X huurt vanaf 16 april 2021 drie bedrijfsruimten op de nieuwe verdieping van een watertoren. Ten behoeve van de bedrijfsruimte is een gemeenschappelijke ruimte met daarin onder meer een lift, een pantry en twee toiletten gerealiseerd. Ook is vanwege de nieuwe verdieping een geheel nieuwe draagconstructie aangebracht en zijn nieuwe grote kozijnen geplaatst die het uiterlijk van de watertoren en de nieuwe verdieping onmiskenbaar veranderen. Per 30 september 2021 koopt X de bedrijfsruimten. Op de leveringsakte is overdrachtsbelasting vermeld. X stelt dat omzetbelasting in rekening moet worden gebracht, omdat sprake is van in wezen nieuwbouw en maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte overdrachtsbelasting. De inspecteur stelt onder meer dat het gebouw geen ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan en dat de overdrachtsbelasting terecht is geheven. X gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aan X geleverde bedrijfsruimten zijn aan te merken als een gedeelte van de nieuw vervaardigde verdieping. Er is sprake van een in wezen nieuw vervaardigd afzonderlijk gebruikt gedeelte van een gebouw. Art. 11 lid 1 aanhef en sub a Wet OB geldt, gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 16 juni 2017 (V-N 2017/32.13), ook voor bedrijfsruimten. Daarnaast zijn de kantoorruimten door de verkoper als bedrijfsmiddel gebruikt, kan X de omzetbelasting die haar ter zake van de levering in rekening is gebracht in aftrek brengen en zijn de kantoorruimten binnen zes maanden na eerste ingebruikneming of eerste verhuur aan X geleverd. Hiermee is aan alle voorwaarden voor de samenloopvrijstelling voldaan. De samenloopvrijstelling is van toepassing op de verkregen bedrijfsruimten. X' beroep is gegrond.

Lees ook het thema De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 6 december

Informatiesoort: VN Vandaag

486

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen