De Wet Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM; V-N 2023/52.18) treedt in werking met ingang van 6 december 2023.

Met de Wet wordt voorzien in de implementatie van de benodigde bepalingen uit de Verordening koolstofcorrectie aan de grens in de Wet Milieubeheer. Hiertoe worden onder meer de volgende wijzigingen ingevoerd:

  • het begrip “Verordening koolstofcorrectie aan de grens” met de bijbehorende begripsomschrijving wordt opgenomen in art. 1.1 lid 1 Wet milieubeheer;
  • de uitvoering van de Verordening koolstofcorrectie aan de grens wordt aan de bevoegdheden van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) toegevoegd in art. 2.2 lid 1 Wet Milieubeheer;
  • in een nieuw hoofdstuk 16C in de Wet milieubeheer wordt de rapportageverplichting voor de importeur van CBAM-goederen vastgelegd en wordt de NEa de bevoegdheid gegeven om bij niet naleving van deze verplichting een last onder dwangsom of bestuurlijke boete op te leggen.

De inwerkingtreding van de Verordening koolstofcorrectie aan de grens is 1 oktober 2023. Met deze wet voldoet Nederland aan haar verplichting om een nationale CBAM-autoriteit aan te wijzen voor de overgangsperiode van de CBAM.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 december

Informatiesoort: VN Vandaag

120

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen