Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207.

Belanghebbenden, X en Y, zijn het niet eens met de door hen verschuldigde box 3-heffing. Volgens hen is er in de jaren 2015-2017 sprake van strijdigheid met art. 1 EP EVRM, omdat de door hen behaalde rendementen lager zijn dan het forfaitaire rendement van 4%. De box 3-heffing moet dan ook onverbindend worden verklaard. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de box 3-heffing voor X en Y in de jaren 2015-2017 geen individuele en buitensporige last vormt. Zij maken namelijk niet aannemelijk dat, in vergelijking met andere belastingplichtigen die ook door de box 3 heffing zijn geraakt, de last van de box 3-heffing zich in hun geval sterker laat voelen dan in het algemeen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207. Voor de jaren 2015 en 2016 geldt, zoals de rechtbank al heeft geoordeeld, dat de box 3-heffing voor X en Y in die jaren geen individuele en buitensporige last vormt. Daarbij wijst het hof er nog op dat het in 2015 behaalde rendement hoger is dan de verschuldigde vermogensrendementsheffing.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 21 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1926

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen