Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië bij niet-betaling herziening van de btw-heffingsmaatstaf niet toestaat wanneer de schuldenaar niet langer btw-plichtig is. Volgens het Hof van Justitie EU is dit namelijk in strijd met het neutraliteitsbeginsel van de btw.

Delpharmea Nutraceuticals, een van de klanten van A‑PACK CZ s.r.o., verkeert in financiële problemen, en is per 3 november 2011 niet langer btw-plichtig. In haar btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2011 verzoekt A-PACK om teruggaaf van herziene btw in verband met niet-gehonoreerde schuldvorderingen die betrekking hebben op goederenleveringen en diensten die tussen 30 oktober 2008 en 2 februari 2009 waren verricht. Volgens de Tsjechische Belastingdienst bestaat echter slechts voor een klein deel recht op teruggaaf, omdat het belastingbedrag niet kan worden herzien wanneer de schuldenaar niet langer btw-plichtig is. De Tsjechische rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië bij niet-betaling herziening van de btw-heffingsmaatstaf niet toestaat wanneer de schuldenaar niet langer btw-plichtig is. Volgens het Hof van Justitie EU is dit namelijk in strijd met het neutraliteitsbeginsel van de btw.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 10 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  709
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen