Om de bouw van 981 duizend woningen te realiseren acht minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties investeringen in de Nederlandse woningmarkt noodzakelijk. Zijn brief dient als antwoord op de motie van het Kamerlid Welzijn (NCS), waar hij ook ingaat op de rol van het fiscale beleid.

Het transactievolume in vastgoed is het afgelopen jaar fors gedaald. Investeerders geven aan dat zij het huidige investeringsklimaat onzeker vinden, deels door de gestegen rente. Ook fiscale maatregelen hebben gevolgen voor het investeringsklimaat. Zoals het stapsgewijs verhogen van het algemene overdrachtsbelastingtarief, de aanpassingen in box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest en anti-misbruikmaatregelen tegen belastingconstructies waaronder het afschaffen van vastgoed-fbi’s, de earningstrippingmaatregel en overdrachtsbelasting op vastgoedaandelentransacties. Nederland kent een sterk economisch fundament voor het investeringsklimaat, maar is er extra inzet nodig om aan de kapitaalbehoefte te voldoen voor de woningbouwopgave. Voor de aanpak van dit vraagstuk wil het kabinet zich in het bijzonder richten op een nieuw box 3-stelsel waarin heffing plaatsvindt op basis van het werkelijk rendement. Met de toekomstige vormgeving van box 3 wordt voorgesteld de daadwerkelijke huurinkomsten te belasten en de belasting over de eventuele waardestijging uit te stellen tot verkoop. Daarnaast worden de differentiatie en de gevolgen van de verhoging van het algemeen overdrachtsbelastingtarief geëvalueerd. Een verlaging zou wel een forse budgettaire derving opleveren die wellicht tot een verhoging van het tarief voor eigenaar-bewoners kan leiden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 20 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

385

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen