Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op de vordering en de Price Addition. Er is geen sprake van een prijs die geheel of deels bestond uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang nog niet vaststond.

Bij de verkoop van haar 10% deelneming in Y SA in 2014, voor $170 mln, komt X bv een Price Addition overeen met de kopers. Voor de verkoopprijs geldt dat de helft op de overdrachtsdatum is verschuldigd en dat de andere helft in drie gelijke delen moet worden betaald. De vordering en de daarmee samenhangende Price Addition worden op de afgesproken tijdstippen betaald. Doordat de boekhouding van X bv in euro’s wordt gevoerd, realiseert zij een valutaresultaat op de vordering. Volgens X bv valt dit, evenals de Price Addition, onder de deelnemingsvrijstelling.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op de vordering en de Price Addition. Er is geen sprake van een prijs die geheel of deels bestond uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang nog niet vaststond. Dat X bv haar boekhouding in euro’s voert en dat er een Price Addition is overeengekomen brengt daar geen verandering in. De Price Addition heeft het karakter van een rentevergoeding. Verder kan X bv haar houdsterverliezen uit de jaren 2006 t/m 2013 niet verrekenen met haar winsten uit 2015 en 2016. Het beheren van de vordering moet namelijk worden beschouwd als een feitelijke werkzaamheid, waardoor X niet kan worden aangemerkt als houdstervennootschap. De rechtbank wijst daarbij op de met het houden en beheren van de vordering gemoeide activiteiten, zoals het incasseren van verschuldigde bedragen, het blijven volgen van het kredietrisico van de debiteur en het nemen van passende maatregelen indien de omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Deelnemingsvrijstelling: Onbelaste inkomsten uit dochtervennootschappen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 34i

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 20 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

650

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen