Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X als BIG-geregistreerd verpleegkundige BTW-vrijgestelde prestaties verricht, zodat zij geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. De 10% verzuimboete van € 1649 is ook passend en geboden.

X is verpleegkundige en BIG-geregistreerd. In 2018 en 2019 claimt zij in haar BTW-aangiften aftrek van voorbelasting. In geschil is onder andere of de inspecteur na een boekenonderzoek terecht een naheffingsaanslag en een 10% verzuimboete van € 1649 oplegt. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vrijgestelde prestaties verricht en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. X werkt weliswaar mee aan het boekenonderzoek, maar maakt niet aannemelijk dat sprake is van afwezigheid van alle schuld (avas). De boete is passend en geboden. Ondanks dat de redelijke termijn met één maand is overschreden, is er geen reden om de boete te matigen of een immateriële schadevergoeding toe te kennen. X is namelijk twee keer zonder tegenbericht niet verschenen voor een gepland hoorgesprek waardoor het mede aan X te wijten is dat de redelijke termijn is overschreden. De beroepen van X zijn ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

471

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen