Staatssecretaris De Vries van Financiën maakt de handreiking “op de zaak betrekking hebbende stukken” openbaar. Het document betreft een werkinstructie met begrippenuitleg, stroomschema’s, toelichtingen op wet- en regelgeving en tips voor ambtenaren.

De handreiking wordt verstrekt na een verzoek om informatie over de wijze waarop de Douane invulling geeft aan de verplichting om stukken tijdig en volledig te overleggen. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: het begrip 'op de zaak betrekking hebbende stukken', bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, intern beraad, de bezwaarfase en weglakken. Daarnaast benadrukt de handreiking het belang van de gelijkheid van procespartijen. Alleen als het echt nodig (of verplicht) is, is een beroep op geheimhouding terecht. Als laatste tip in het werkdocument wordt meegegeven dat de eigen correspondentie ook op de zaak betrekking hebbende stukken zijn en onder ogen van de rechter kunnen komen. 

Lees ook het thema Op de zaak betrekking hebbende stukken.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Douane

300

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen