Hof Den Haag verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het griffierecht niet is betaald.

Y stelt namens X bv hoger beroep in tegen een uitspraak van Rechtbank Den Haag. In geschil is de ontvankelijkheid van het hoger beroep.

Hof Den Haag verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het griffierecht niet is betaald. De griffier verzendt per aangetekende brief op 2 maart 2023 een betalingsherinnering. In de brief wijst de griffier X op de betalingstermijn en de mogelijkheid van een niet-ontvankelijkverklaring indien het griffierecht niet of niet tijdig is bijgeschreven. X voldoet het griffierecht desondanks niet. Feiten en/of omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs blijkt dat de betaling van het verschuldigde griffierecht in verzuim is, zijn niet gesteld of gebleken. Het hof verklaart het hoger beroep daarom niet-ontvankelijk. De blote stelling van Y dat hij het griffierecht heeft betaald, maakt dit oordeel niet anders.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:109

Algemene wet bestuursrecht 8:108

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

141

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen