Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de Voorjaarsnota 2024 aangeboden. De Voorjaarsnota bevat een aanpassing van de begroting voor 2024 en een vooruitblik op de begrotingen voor komende jaren.

Op fiscaal gebied ontlenen wij hieraan onder andere:

 • het aangrijpingspunt voor het toptarief inkomstenbelasting gaat met € 557 minder omhoog;

 • verhogen tarief eerste schijf ter dekking van hogere huurtoeslag en kadercorrectie;

 • herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor een beperkte groep per 2028;

 • terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting;

 • de MKB-winstvrijstelling wordt met ingang van 2025 verder verlaagd van 12,7% naar 12,03%;
 • compenserende lastenverlichting voor de hogere zorgpremies als gevolg van hogere Zvw-uitgaven. Compensatie gaat via het tarief eerste schijf en de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF);

 • schuif in budgetreserve Vamil naar MIA;
 • correctie forfait voor privégebruik van de bestelauto van de zaak, die afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt;

 • door een aanpassing in de kwijtscheldingswinstmaatregel, wordt een fiscale belemmering bij de sanering van verlieslijdende vennootschapsbelastingplichtige lichamen weggenomen;
 • aanpassing van de grens voor kwijtschelding van o.a. rijksbelastingen;

 • invoeren aftrekherziening BTW op onroerende investeringsdiensten (kortdurende verhuurconstructies);

 • verhogen AWf-premie;
 • stroomlijnen fiscale definities voertuigen met kentekenregister in de BPM en MRB;

 • invoering van nieuwe tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Alle andere emissievrije voertuigen, zoals de EV-bestelauto’s en EV-autobussen, zijn vanaf 2026 uitgezonderd van deze MRB-korting;

 • per 2025 vervalt de aparte BPM-tabel voor plug-in hybride aangedreven personenauto’s (PHEV’s) en worden deze ondergebracht in de reguliere BPM-tabel;

 • verlaagd energiebelastingtarief waterstof;

 • terugdraaien verhoging CO2-heffing glastuinbouw conform motie Grinwis;

 • de vrijstelling voor duaal en non-energetisch verbruik kolen wordt per 2027 afgeschaft;

 • de tarieven in de derde, vierde en vijfde schijf voor aardgas in de energiebelasting worden per 2025 verhoogd met 22,4%;

 • maatregelen pakket BES-eilanden 2025;
 • vaststellen belastingvrije som en aanpassen schijventarief Caribisch Nederland.

Verder wordt in een bijlage de tweede editie van de stand van zaken met betrekking tot negen opmerkelijke belastingconstructies beschreven. Zo wordt het opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek bestreden en wordt belastingontwijking via niet reguliere afwikkeling van pensioenaanspraken in de bv tegengegaan.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1985

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen