Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat tot een bedrag van € 950.000 sprake is van op hem drukkende kosten. Ook maakt hij niet aannemelijk dat er een verband bestaat tussen deze kosten en het inkomen uit werk en woning dan wel het ab-inkomen.

Belanghebbende, X, doet via zijn bv aan projectontwikkeling, samen met zijn zakenpartner N. In 2019 doet Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een geschil tussen X en N. X en N sluiten vervolgens een VSO op grond waarvan X € 950.000 aan N betaalt. Volgens X vormt dit bedrag van € 950.000 kosten die in box 1 dan wel box 2 aftrekbaar zijn.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat tot een bedrag van € 950.000 sprake is van op hem drukkende kosten. Ook maakt hij niet aannemelijk dat er een verband bestaat tussen deze kosten en het inkomen uit werk en woning dan wel het ab-inkomen. Uit de door X overgelegde stukken blijkt niet dat het bedrag van € 950.000 betrekking heeft op door X gemaakte kosten. Ook is er geen oorzakelijk verband tussen dit bedrag en het inkomen uit werk en woning dan wel het ab-inkomen in het jaar 2018 af te leiden. X heeft een en ander ook ter zitting niet kunnen verduidelijken. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.15

Wet inkomstenbelasting 2001 3.94

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

740

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen