Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Duitsland in het Belastingverdrag met Nederland het voorbehoud heeft gemaakt dat de uitgewisselde informatie alleen voor belastingdoeleinden mag worden gebruikt.

X is volgens de inspecteur rekeninghoudster bij de Banque et Caisse d’Epargne et de l’Etat in Luxemburg. Haar naam komt namelijk voor op een Excel-bestand, dat de Duitse Belastingdienst in 2016 spontaan aan Nederland heeft verstrekt. X weigert inlichtingen te verstrekken, waarna in het kader van het 'Cambridge'-onderzoek een strafrechtelijke vervolging jegens haar wordt ingesteld. Rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt X tot een boete van € 10.000, subsidiair 85 dagen hechtenis. Zowel X als de officier van justitie gaan in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Duitsland in het Belastingverdrag met Nederland het voorbehoud heeft gemaakt dat de uitgewisselde informatie alleen voor belastingdoeleinden mag worden gebruikt. Er is geen expliciete toestemming aan Duitsland gevraagd om de informatie voor strafrechtelijke doeleinden te mogen gebruiken, zodat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 27

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Algemene wet inzake rijksbelastingen 68

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Strafrecht

399

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen