Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van magische truffels. Niet alleen de samenstelling van de magische truffels is van belang, maar ook het doel waartoe de middelen worden ingenomen.

X bv verkoopt magische truffels. Magische truffels zijn geen truffels in de gebruikelijke zin des woords. Ondanks het feit dat magische truffels psychoactieve stoffen bevatten vallen zij niet onder de Opiumwet en kunnen daarom vrij worden gekweekt en verhandeld. X bv brengt BTW in rekening tegen het algemene tarief. Zij is echter van mening dat de magische truffels voedingsmiddelen zijn en dat dus het verlaagde tarief van toepassing is. De inspecteur stelt dat sprake is van genotsmiddelen en dat de levering van magische truffels dan ook is uitgesloten van het verlaagde BTW-tarief en dat het algemene tarief van toepassing is.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van magische truffels. Niet alleen de samenstelling van de magische truffels is van belang, maar ook het doel waartoe de middelen worden ingenomen. Er is geen sprake van levensmiddelen als met de consumptie louter een ander doel wordt beoogd dan het innemen van nuttige of noodzakelijke voedingsmiddelen. Voor de magische truffels geldt dat zij weliswaar stoffen bevatten die nodig of nuttig kunnen zijn voor de instandhouding, de werking en de ontwikkeling van het menselijk organisme, maar dat zij niet worden geconsumeerd om die voedingstoffen binnen te krijgen. De rechtbank verwijst daarbij naar de uitspraak van Hof Amsterdam van 26 september 2023 (22/00187, V-N 2024/3.1.3). De verwijzingen van X bv naar art. 2 EG-Verordening 178/2002 en het feit dat de VWA magische truffels heeft aangemerkt als pootgoed acht de rechtbank niet van belang. Deze bepalingen hebben namelijk een ander toepassingsbereik. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 1

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

227

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen