In een brief aan de Tweede Kamer geeft Staatssecretaris Snel van Financiën een update van de gedane toezeggingen voor de schenk- en erfbelasting tijdens het algemeen overleg van 25 september 2018. De werkvoorraad aangiften erfbelasting is met meer dan de helft geslonken. De werkvoorraden van de aangiften schenk- en erfbelasting zijn door de genomen maatregelen fors teruggelopen.

Op 9 november 2018 bedroeg de werkvoorraad aangiften erfbelasting 9600 aangiften tegenover 21.200 aangiften begin juli. Voor de aangiften schenkbelasting bedroeg de voorraad 2300 aangiften tegen 25.000 aangiften begin juli. De verwachting is dat de voorraden aan het einde van het jaar nagenoeg op het gewenste niveau zullen zijn.

Voor de schenkbelasting wordt in 2019 gestart met het opleggen van definitieve aanslagen voor 2017. Ten aanzien van de brief die aan nabestaanden wordt gestuurd dat er geen aangifte erfbelasting gedaan hoeft te worden, is er onderzoek gedaan naar het uitnodigingsproces. De werkinstructie wordt aangevuld en de communicatie met nabestaanden wordt verbeterd door de tekst van de brief aan te passen. Verder is de informatievoorziening voor het management aangepast en wordt er een nieuwe kwaliteitsmeting ingevoerd. Tot slot is de communicatie met het notariaat verbeterd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 december

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen